Tin tức

Hình ảnh Hội nghị người lao động năm 2021

Hội nghị người lao động năm 2021 diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần đối thoại cởi mở giữa Người lao động và Người sử dụng lao động. 

Đại diện Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tham dự và có những ý kiến đóng góp mang tính định hướng cho Công đoàn

Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước trong thời gian sắp tới. 

Chat với chúng tôi