CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 ĐIỆN THOẠI CÔNG TY :
(08)3588 1281 (08)3588 1282 (08)3588 1284
Tìm kiếm thông tin
Tin tức - Sự kiện mới
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 4/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 3/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
Hội Nghị Người Lao Động Năm 2018
THÔNG BÁO - Về việc thanh toán cổ tức năm 2017
NGHỊ QUYẾT - Đại Hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018
THÔNG BÁO - Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021
TỜ TRÌNH - V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017 - 2021 đối với Ông Cao Minh Thoại
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT - Về tình hình hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2017
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình Sản xuất Kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2018 (định kỳ) của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nư
THÔNG BÁO - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần XI năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần 3/2017 của HĐQT Cty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước
NGHỊ QUYẾT - Bổ sung ngành nghề kinh doanh 2017
NGHỊ QUYẾT - Về việc chọn đơn vị kiểm toán 2017
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần 2/2017 (định kỳ)của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 4/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 3/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
Hội Nghị Người Lao Động Năm 2018
THÔNG BÁO - Về việc thanh toán cổ tức năm 2017
NGHỊ QUYẾT - Đại Hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018
THÔNG BÁO - Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021
TỜ TRÌNH - V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017 - 2021 đối với Ông Cao Minh Thoại
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT - Về tình hình hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2017
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình Sản xuất Kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2018 (định kỳ) của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nư
THÔNG BÁO - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần XI năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần 3/2017 của HĐQT Cty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước
NGHỊ QUYẾT - Bổ sung ngành nghề kinh doanh 2017
NGHỊ QUYẾT - Về việc chọn đơn vị kiểm toán 2017
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần 2/2017 (định kỳ)của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 4/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 3/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
Hội Nghị Người Lao Động Năm 2018
THÔNG BÁO - Về việc thanh toán cổ tức năm 2017
NGHỊ QUYẾT - Đại Hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018
THÔNG BÁO - Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021
TỜ TRÌNH - V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017 - 2021 đối với Ông Cao Minh Thoại
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT - Về tình hình hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2017
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình Sản xuất Kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2018 (định kỳ) của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nư
THÔNG BÁO - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần XI năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần 3/2017 của HĐQT Cty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước
NGHỊ QUYẾT - Bổ sung ngành nghề kinh doanh 2017
NGHỊ QUYẾT - Về việc chọn đơn vị kiểm toán 2017
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần 2/2017 (định kỳ)của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 4/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 3/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
Hội Nghị Người Lao Động Năm 2018
THÔNG BÁO - Về việc thanh toán cổ tức năm 2017
NGHỊ QUYẾT - Đại Hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018
THÔNG BÁO - Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021
TỜ TRÌNH - V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017 - 2021 đối với Ông Cao Minh Thoại
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT - Về tình hình hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2017
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình Sản xuất Kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2018 (định kỳ) của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nư
THÔNG BÁO - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần XI năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần 3/2017 của HĐQT Cty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước
NGHỊ QUYẾT - Bổ sung ngành nghề kinh doanh 2017
NGHỊ QUYẾT - Về việc chọn đơn vị kiểm toán 2017
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần 2/2017 (định kỳ)của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017
Đăng ký nhận tin
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Bộ phận QL WEB
    Lượt truy cập : 1107499
    Trực tuyến : 3
Liên Kết Website
Kinh doanh ĐHN
Công tác kinh doanh Đồng hồ nước

Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước (Wameco) chuyên kinh doanh các sản phẩm đồng hồ nước của các Hãng đồng hồ nước có xuất xứ ở khu vực Đông Nam Á, Châu Âu …

Để giúp quý khách hàng hiểu rỏ hơn về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đồng hồ nước cần mua sắm nhằm đưa vào sử dụng một cách hợp lý nhất, Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước xin giới thiệu một số kiểu đồng hồ nước thông dụng như sau:

I. Đồng hồ kiểu tốc độ:

Đồng hồ được lắp trên đường ống kín, có bộ phận chuyển động hoạt động trực tiếp nhờ tác động của dòng chảy. Bằng cơ cấu cơ học hoặc cơ cấu khác, hoạt động của bộ phận chuyển động được truyền đến thiết bị chỉ thị để tính tổng lượng nước chảy qua.

I.1. Đồng hồ Woltman: Đồng hồ có cánh xoắn quay xunh quanh trục của dòng chảy trong đồng hồ.

I.2. Đồng hồ đơn tia và đa tia: Đồng hồ có rôto tuabin quay xunh quanh trục vuông góc với dòng chảy trong đồng hồ. Đồng hồ được gọi là đơn tia nếu tia nước chỉ tác động lên một điểm trên chu vi của rôto và là đa tia nếu tia nước tác động đồng thời lên nhiều điểm xung quanh chu vi của rôto.

II. Đồng hồ kiểu thể tích:

Đồng hồ được lắp trên đường ống kín, có buồng đo với thể tích đã biết và cơ cấu truyền động bởi dòng chảy theo nguyên lý: buồng đo lần lượt được nạp đầy nước và sau đó xả ra hết. Thiết bị chỉ thị sẽ tính thể tích dòng chảy bằng tổng số các thể tích đã chảy qua đồng hồ.

Ngoài một số kiểu đồng hồ nước thông dụng trên, Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước còn cung cấp: đồng hồ nước kiểu kết hợp (compound), đồng hồ nước điện từ …

III. Cấp đo lường của đồng hồ nước:

 

Cấp

Qn (Lưu lượng danh định)

< 15m3/h

>= 15m3/h

 

Cấp A

Qmin (Lưu lượng tối thiểu)

Qt (Lưu lượng chuyển tiếp)

 

0.04 Qn

0.10 Qn

 

0.08 Qn

0.30 Qn

Cấp B

Qmin (Lưu lượng tối thiểu)

Qt (Lưu lượng chuyển tiếp)

 

0.02 Qn

0.08 Qn

 

0.03 Qn

0.20 Qn

Cấp C

Qmin (Lưu lượng tối thiểu)

Qt (Lưu lượng chuyển tiếp)

 

0.01 Qn

0.015 Qn

 

0.006 Qn

0.015 Qn

Cấp D

Qmin (Lưu lượng tối thiểu)

Qt (Lưu lượng chuyển tiếp)

 

0.0075 Qn

0.0115 Qn

 

-

-

Tuỳ từng kiểu, loại, cấp đo lường và xuất xứ của đồng hồ nước cần sử dụng, Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước sẽ cung cấp cho quý khách hàng với đơn giá hợp lý nhất.

IV. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Kinh tế Kế hoạch - Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước.

Địa chỉ: 175A Đường Nguyễn Văn Đậu, P.5, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38.413.915 0903.859.863 -    Fax: 08.35.153.130

  Dịch vụ khác
Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Công Trình | Tin Tức - Sự Kiện | Hỏi Đáp | Liên Hệ | Về đầu trang
Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.