CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 ĐIỆN THOẠI CÔNG TY :
(028)3588 1281 (028)3588 1282 (028)3588 1284
Tìm kiếm thông tin
Tin tức - Sự kiện mới
NGHỊ QUYẾT - Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thữ 12/2019
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2019 định kỳ của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
THÔNG BÁO - V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII năm 2019
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 1/2019 (định kỳ) của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước
Quyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm định Đồng hồ cỡ lớn
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 4/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 3/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
Hội Nghị Người Lao Động Năm 2018
THÔNG BÁO - Về việc thanh toán cổ tức năm 2017
NGHỊ QUYẾT - Đại Hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018
THÔNG BÁO - Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021
TỜ TRÌNH - V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017 - 2021 đối với Ông Cao Minh Thoại
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT - Về tình hình hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2017
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình Sản xuất Kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2018 (định kỳ) của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nư
NGHỊ QUYẾT - Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thữ 12/2019
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2019 định kỳ của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
THÔNG BÁO - V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII năm 2019
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 1/2019 (định kỳ) của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước
Quyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm định Đồng hồ cỡ lớn
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 4/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 3/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
Hội Nghị Người Lao Động Năm 2018
THÔNG BÁO - Về việc thanh toán cổ tức năm 2017
NGHỊ QUYẾT - Đại Hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018
THÔNG BÁO - Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021
TỜ TRÌNH - V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017 - 2021 đối với Ông Cao Minh Thoại
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT - Về tình hình hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2017
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình Sản xuất Kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2018 (định kỳ) của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nư
NGHỊ QUYẾT - Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thữ 12/2019
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2019 định kỳ của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
THÔNG BÁO - V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII năm 2019
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 1/2019 (định kỳ) của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước
Quyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm định Đồng hồ cỡ lớn
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 4/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 3/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
Hội Nghị Người Lao Động Năm 2018
THÔNG BÁO - Về việc thanh toán cổ tức năm 2017
NGHỊ QUYẾT - Đại Hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018
THÔNG BÁO - Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021
TỜ TRÌNH - V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017 - 2021 đối với Ông Cao Minh Thoại
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT - Về tình hình hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2017
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình Sản xuất Kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2018 (định kỳ) của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nư
NGHỊ QUYẾT - Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thữ 12/2019
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2019 định kỳ của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
THÔNG BÁO - V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII năm 2019
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 1/2019 (định kỳ) của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước
Quyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm định Đồng hồ cỡ lớn
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 4/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 3/2018 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước
Hội Nghị Người Lao Động Năm 2018
THÔNG BÁO - Về việc thanh toán cổ tức năm 2017
NGHỊ QUYẾT - Đại Hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018
THÔNG BÁO - Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021
TỜ TRÌNH - V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017 - 2021 đối với Ông Cao Minh Thoại
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT - Về tình hình hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2017
BÁO CÁO - Đánh giá tình hình Sản xuất Kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018
NGHỊ QUYẾT - Phiên họp lần thứ 2/2018 (định kỳ) của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nư
Đăng ký nhận tin
Hỗ Trợ Trực Tuyến
    Lượt truy cập : 11348528
    Trực tuyến : 5
Liên Kết Website
Đoàn thể
Hội Nghị Người Lao Động Năm 2018

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC       Ngày 10/4/2018 tại trụ sở 92 Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ Phần Cơ Khí Công Trình Cấp Nước tiến hành tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018.

               


      Tham dự Hội nghị có Thành viên Hội đồng quản trị công ty, Ban Kiểm soát công ty, Ban Giám đốc công ty, Ban chấp hành Công đoàn công ty  và toàn thể người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên. Số lượng triệu tập: 47 người lao động, số lượng tham dự: 43 người lao động, đạt tỷ lệ 91.5%.

      

Hội nghị Người lao động năm 2018 gồm các nội dung:  Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo tình hình thu chi quỹ phúc lợi năm 2017 và dự kiến năm 2018; Thống nhất dự thảo nội dung Thỏa ước lao động tập thể và bàn các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.


          
       

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội nghị Người lao động năm 2018 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Công Trình Cấp Nước thống nhất các nội dung sau:

- Thống nhất báo cáo tổng kết công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (tỷ lệ nhất trí 100%) .

- Thống nhất các nội dung Thỏa ước lao động tập thể 2017 (tỷ lệ nhất trí 100%)

- Thống nhất bầu các Ông Bà: Phạm Văn Trúc, Tô Thị Thanh Tài, Lê Quang Trâm, Trần Văn Chương, Vũ Thị Cẩm Vân, Võ Thanh Huy, Lê Vinh Hiền, Nguyễn Lê Vinh, Nguyễn Văn Dương là thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ (tỷ lệ nhất trí 100%)

- Thống nhất các ý kiến trả lời của Công ty đối với các vấn đề được nêu trong văn bản tổng hợp ý kiến số 13/CV-CKCT-CĐ ngày 05/4/2018 của Công đoàn Công ty (tỷ lệ nhất trí 100%)

- Thống nhất báo cáo tình hình thu chi quỹ phúc lợi năm 2017 và dự kiến năm 2018 (tỷ lệ nhất trí 100%).


  Tin tức liên quan
   HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017  (04/04/2017)  
   HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016  (31/03/2016)  
   Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020  (09/06/2015)  
   Hội nghị Người lao động năm 2015  (21/04/2015)  
   Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2017  (08/04/2015)  
   Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020  (19/03/2015)  
   Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc lần thứ 3 năm 2014  (30/10/2014)  
   Hội nghị Người lao động năm 2014  (09/05/2014)  
   Hội nghị Người lao động năm 2013  (08/07/2013)  
   Thanh niên với khẩu hiệu "Xanh và Sạch"   (02/06/2010)  
Trang : 1/2   1  
Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Công Trình | Tin Tức - Sự Kiện | Hỏi Đáp | Liên Hệ | Về đầu trang
Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.